Oprichting stichting kersenboomgaarden.nl en D'n Ujese Boogerd

Oprichting


Op 18 december 1995 is bij notariële akte (dossiernummer 951858 notariskantoor te Uden) de Stichting Udense Kersenboomgaarden opgericht.
Voorwaarde voor realisatie was dat er door het Udens bedrijfsleven voldoende financiële middelen bij elkaar gebracht zouden worden om de boomgaard in te richten.bloei 019

Door een kleine werkgroep is begin januari 1996 een schrijven opgesteld waarin uiteengezet werd dat het nieuwe stichtingsbestuur een kersenboomgaard wil op richten en een beroep doet op het Udense bedrijfsleven om dit initiatief financieel te steunen. Er zijn hiervoor ca 200 brieven verzonden. Verschillende reacties kwamen binnen en door de diverse bestuursleden is naar het bedrijfsleven tekst en uitleg gegeven. Tevens werden de subsidiemogelijkheden onderzocht.

De sponsoractie werd ondersteund door het huis aan huis blad de "Uden Veghel Koerier" die wekelijks berichtte over de stand van zaken. Bovendien heeft Sky-line TV een paar keer hier aandacht aan besteed.

Het initiatief tot oprichting van een kersenboomgaard werd door vele bedrijven erg positief gewaardeerd en tezamen met de subsidie-mogelijkheden heeft dit geresulteerd in voldoende financiële middelen om de boomgaard tot stand te brengen.

Het stichtingsbestuur heeft na deze massale deelname aan de sponsoring en naar aanleiding van de vele positieve reacties die het bedrijfsleven had, geconcludeerd dat het terugbrengen van de hoogstamkersenboomgaard in Uden leeft, of misschien beter geformuleerd, weer begint te leven.

Deze geweldige belangstelling heeft in ieder geval het stichtingsbestuur gesterkt om met vereende krachten het plan, de realisatie van de kersenboomgaard, aan te pakken en tot stand te brengen.

Op 16 maart 1996 was het zover dat onder grote belangstelling van vrijwilligers, omwonenden en de pers door Piet van Duijnhoven (toekomstige beheerder van de boomgaard) en Maarten van den Elzen (nabijwonende dichter) de eerste hoogstam kersenboom geplant werd.

Op 20 maart 1996 bij de boomfeestdag werden door kinderen van de basisscholen de omhaging en de wilgen geplant.

Op 30 maart 1996 zijn de overige bomen aangebracht. Alle bomen in het te begrazen gebied zijn voorzien van boomkorven om vraat aan de bast te voorkomen. De randbeplanting bestaat uit wilgen, elzen en overig haagplantsoen. Tevens zijn de percelen ingezaaid met productiegraszaad, voor de te beweiden percelen en in het voorste (openbare) gedeelte is een grasbloemenmengsel gebruikt.

Op zaterdag 25 mei 1996 werd de kersenboomgaard officieel geopend door de twee burgemeesters van de kersendorpen van Brabant te weten Mierlo mevrouw Jacobs en Uden de heer Hehekamp. Tevens werd daarbij de naam van de boomgaard onthult " D'N UJENSE BOOGERD ".