Initiatiefnemers Oprichting stichting kersenboomgaarden.nl en D'n Ujese Boogerd

Initiatiefnemers

        
Vanaf het begin waren de initiatiefnemers er van overtuigd dat de oprichting van een hoogstam kersenboomgaard een breed draagvlak moest hebben.

Daarvoor zijn alle verenigingen benaderd die geassocieerd konden worden met het historisch kersengebeuren.p1000990
Dit heeft geresulteerd in een goede samenwerking met Heemkundekring Uden, IVN vereniging voor Natuur- en Milieueducatie afdeling Uden, Vogelwacht Uden e.o., Bijenhoudervereniging St. Ambrosius te Uden en de Rooms-katholieke Boerenbond Uden (thans ZLTO). Stichting Udense Kersenboomgaarden is opgericht met een bestuur waarvan de leden uit al deze genoemde organisaties komen.