Umdè ge't misschien alleen van heure zegge wit......mar vural umdè't zo'n skon gezicht waar!

Umdè ge't misschien alleen van heure zegge wit......mar vural umdè't zo'n skon gezicht waar! Verhaal of anekdote in Udens dialect door Ujese Janus over de mooie kersenbloesem in Uden.kersenboomgaard 2016 hansnl 5

De skônste bluumkes die me vur de geest komme, as ik over 't Uje van toendertijd proat, waar d'n bloesem van de Prunus Avium Udensis, nie te verwarre mi de Prunus Cerasus, want die zijn zoer. Ik gooi gèr wa mi geleerdigheid, want d'n tijd van d'n stommen boer is vurbè. Diejen bloesem van de Ujese zwarte, want daor heb ik het over, daar konde nie umhinne. 't Waar nie alleen 'n gruwelijk skôn gezicht, mar 't waar ook gruwelijk veul!

As ge 't in de terminologie van dizzen tijd zôt vertaole, dan zôdde kunne zegge: "De witte reus waar mi dubbele waskraacht dur Uje getrokke!" Ons tante Drieka ha de naam de hagelwitste was van de buurt aon de lijn te hebbe hange, mar as de kersenbeum in d'n bloesem stônne, dan leek die zelfs grauw.'t Din mèn aalt 'n bietje aon 'n grote processie denke, mar dan een alléén mi bruidjes. Hil Uje, van de Rakt tot aon Knipperdul en van de Mullesènd tot 't Hultje, straalde één grote maagdelijkheid uit.

En as die klèn kelkblaojkes dan begosse te vallen, want schoonheid is bekant nergens zo vergankelijk às bè kersenbloesem, dan worde ge daor nie kummelijk van. Depressief waar toendertijd nog 'n onbekend begrip en as we 't gekend han, ware we ‘t  ‘r nog nie af geworre, want ge wist wa t'r kwaam nao die bluumkes! Gruun bûllekes kwame d'r aon die stillekes. D'r viele d'r nog wel unne kwak af, mar dè waar mar goed, anders ha de Ujese veiling dè nooit afgekanne.

Die t'r over blivve, die groeiden en groeiden.Op 'n gegivve mement begosse ze rood te worre, want dan zaat ‘r vort pit in! De daag gonge zuutjesaon langer en mi 't gestaag klimme van 't aontal zonure worde de Ujese kers donkerrood, tot pimpelpaars vur de goei katelieke en vur 't gemak zinne ze zwart. Mens dè ware nog 's kerse! 'n Honigzuute, gehimmeltestrelende spulling van moeder natuur, die zoiets liet groeie uit diejen schraolen Ujensen grond! Di ware de échte parels van de Meierij! Geleuf 't of nie, d'r zijn spreuwe gesignaleerd uit Noord Siberië, die mi de ogen dicht de weg nor Uje kosse veine!

Mar de vuruitgang kwaam over Uje en z'n zwarte en dè waar veul erger dan al die klochte spreuwe  bè mekaar. D'r is netuurlijk veul te zegge vur vuruitgang, mar ge kan 't ók overdrijve! 't Gong mi grof geweld, d'n innen bogerd nao d'n andere verdween, d'n innen kersenbôm nao d'n andere veraastte in de open haarde van de cultuurhervummers.De Prunus Avium Udensis behoorde, zoas dè hiet, tot de orde der steenvruchte.De vrucht van de vuruitgang is meestal alléén steen!

Ik ben écht ginne zwartkeker, mar ik waar wél unne zwartpruuver en dè is hel wa anders!

                                                                       UJESE JANUS