Doel. oprichting, inrichting en instandhouding van een of meer hoogstam kersenboomgaarden

Doel

De Stichting Udense Kersenboomgaarden beoogt de volgende doelstellingen:


De oprichting, inrichting en instandhouding van een of meer hoogstam kersenboomgaarden in de gemeente Uden;
Het bevorderen en promoten van aanplant van hoogstam kersenbomen bij particulieren
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Men kan hierbij denken aan het adviseren en stimuleren van de kersenteelt.