Op 23 april 2006 vierde de Stichting Udense Kersenboomgaarden haar tien-jarig bestaan.

10-jarig bestaan 


Op 23 april 2006 vierde de Stichting Udense Kersenboomgaarden onder grote belangstelling en mooi weer haar tien-jarig bestaan. 


Het programma kende 4 onderdelen:
Rondleidingen door de kersenboomgaard, waarbij op een educatieve manier ingegaan werd waarom de kersenteelt in Uden zo belangrijk was. Het maatschappelijk en economisch aspect werd toegelicht met o.a. de kersenpluk, kersenfeesten en de Kersenveiling. Deze historie gaat terug tot de eeuwwisseling van 1900. Uden puilde toen uit van de kersenbomen.

De aangesloten verenigingen (IVN, Vogelwacht, Heemkundekring, Bijenbond en ZLTO) presenteren ieder op hun eigen manier hun activiteiten, waarbij een link gelegd werd met het kersengebeuren.
Op een recreatieve wijze kon deelgenomen worden aan een fietstocht waarbij een modern hedendaags fruitbedrijf, een museum voor oude landbouwwerktuigen, een moderne kwekerij en de molen van Jetten bezocht konden worden. Aan de fietstocht was een loterij gekoppeld waarbij 5 winnaars ieder een kersenboom als prijs hadden.

Bij het tienjarig bestaan wilde de Stichting de doelstelling van de vereniging nog eens nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Mensen die de ruimte hebben, konden gratis hoogstamkersenbomen krijgen. Minimale afname per persoon 4 stuks en maximaal 14 stuks. De enige verplichting die de mensen hadden, was dat zij verklaren de kersenbomen goed te onderhouden. Dankzij de steun van de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) is dit mogelijk gemaakt, onder het motto "UDEN BLOEIT WEER".

Aanvankelijk hadden we ingeschat dat wij ca 200 kersenbomen zouden kunnen afzetten. De belangstelling was overweldigend, het bleken uiteindelijk 634 bomen te zijn waarbij gekozen kon worden uit:

Udense Zwarte of Varikse Zwarte (zwarte kers) 
 
Udense Spaanse (gele kers) 
 
Hedelfinger (volle kers) 
 
Inspecteur Löhnis (donkere kers) 
 
Dubbele Meikers (vroege kers) 
 
Clapps-Favourite  (handpeer) 
 
Early Rivers ( zoete kers) 
 
Zoete Brederode (stoofpeer) 
 
Schone Boskoop (goudrenet /appel) 
 
Yellow Transparant (oogstappel) 
 

Dank zij de inbreng van de KNHM (qua kennis en financieel) is het de Stichting gelukt om alle aanvragers te kunnen bedienen. Ook het Brabants Landschap was bereid een aantal bomen mede te financieren mits dit in combinatie was met een beplantingsplan waarin haagaanplant werd opgenomen.
De bomen zijn op 25 november 2006 geleverd en de meeste bomen zijn in een ring rond Uden geplant en daarmee wordt de doelstelling van de Stichting verwezenlijkt en het motto 'Uden bloeit weer' onderschreven.