Udense Kersenboomgaarden viert twintigjarig bestaan van de kersenboomgaard “d’n Ujese Boogerd”

20 jaar Ujese Boogerd

 

 Zondag 3 juli 2016 vierde de Stichting Udense Kersenboomgaarden, onder grote belangstelling, het twintig jarig bestaan van de kersenboomgaard "d'n Ujese Boogerd" aan de Patrijsweg te Udenimg 0720

Ter gelegnheid van dit jubileum vonden diverse activiteiten plaats, welke in het teken stonden van de Udense kersen, zoals excursies in de boomgaard. Daarnaast werden kersenpannenkoeken gebakken en waren er rondleidingen in het nabijgelegen klimaatbos. Hier wordt door middel van een informatiebord de CO2-reductie en de klimaatverandering aan het publiek verduidelijkt.

Evenals bij het vorige lustrum verleenden verschillende vereningingen hun medewerking door een stand in te richten o.a. de Bijenbond, Heemkundekring Uden, IVN, Vogelwacht Uden, ZLTO, Lokale Agenda 21, Shconenberg kwekerij en een mandevlechter, waar steeds de link gelegd werd met het vooegere kersengebeuren.